Programma
Volgens de burgemeester en de CdK beginnen vanaf nu de voorbereidingen voor de samenstelling van het programma voor 27 april 2024. Gedacht wordt aan het verbinden van de geschiedenis van Emmen met het heden en de toekomstige ambities van de gemeente. “We willen laten zien hoe Naoberschap een belangrijke rol speelt in onze samenleving. We vestigen eveneens de aandacht op onze inzet het sociaaleconomisch perspectief van onze inwoners te verbeteren.” Ook wil de burgemeester de belangrijke rol van de 35 EOP’s (Erkende Overleg Partners) belichten. Zij zetten zich in de dorpen en wijken in voor de leefbaarheid. Andere thema’s die een plek kunnen krijgen in het programma zijn energietransitie, de hoogwaardige maakindustrie en de Greenwise Campus.
Ook kan aandacht worden besteed aan de centrumfunctie die Emmen in de regio vervult en hoe de Nedersaksenlijn daaraan kan gaan bijdragen.

Rol inwoners
In het programma geeft de gemeente eveneens ruim baan aan de toeristisch-recreatieve sector, sportverenigingen, kunst en cultuur en maatschappelijke organisaties. Daarnaast worden inwoners actief uitgenodigd om ideeën en suggesties voor het programma aan te leveren. De gemeente streeft samen met de provincie naar een feest dat past bij de Drentse schaal. Zowel in omvang als qua kosten. “We hopen dat het bezoek van de Koning een onvergetelijk feest wordt voor onze gemeente en de regio en bijdraagt aan de profilering van Emmen”, aldus Van Oosterhout