Mevrouw Smid is jarenlang voorzitter geweest van de afdeling
Emmerhout/Emmerschans van de Zonnebloem. Daarnaast vervulde ze het
voorzitterschap van de afdeling Emmen-Angelslo. De vereniging bekommert zich
vooral om mensen met een lichamelijke beperking en zet zich met name in voor
hen die hierdoor in een sociaal isolement dreigen te komen.
Mevrouw Smid was actief als vrijwilliger op de regionale vakanties. Eerst als algemeen vrijwilliger, later als verpleegkundige en als Hoofd Vakanties.


Mevrouw Smid zette zich daarnaast in als vrijwilliger bij de Vrijwillige Terminale
Thuiszorg Emmen, die is opgegaan in de organisatie Acanthis. Ze was onder andere
betrokken bij stervensbegeleiding van patiënten die waren opgenomen in het
Hospice. Ook bezocht ze terminale patiënten thuis.