WOZ-waarde vergelijken met koopsominformatie Kadaster

Met de koopsominformatie van het Kadaster krijgt u informatie over de aankoopprijs van een woning of woningen. Hiermee vergelijkt u de WOZ-waarde van uw woning met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het gaat dan om woningen die zijn verkocht rond 1 januari van het vorige jaar (waardepeildatum).

Taxatieverslag WOZ-waarde opvragen

Gemeenten bepalen jaarlijks de WOZ-waarde door een taxatie. In een taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde vaststelt. U kunt het verslag van de taxatie opvragen bij uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u dit kunt doen.

Gemeenten sturen het taxatieverslag vaak mee als bijlage bij de WOZ-beschikking. Deze ontvangt u als u op 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak bent.

WOZ-waarde woningen inzien via het WOZ-waardeloket

De waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) is voor iedereen openbaar. Dit betekent dat u van iedere woning in Nederland de WOZ-waarde kunt opvragen. Dit doet u via het WOZ-waardeloket.

Is uw gemeente nog niet op dit loket aangesloten? Dan geeft de gemeente op haar website aan hoe zij de openbare gegevens verstrekt. Vragen over de WOZ-waarde van uw woning kunt u stellen aan uw gemeente.

Documenten

  • Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?

    Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat ...

    Vraag en antwoord

  • Kan ik bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking?

    U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking. Dat moet binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking. U dient ...

    Vraag en antwoord