Samenwerking met corporaties

Drie energiecoöperaties hebben het afgelopen jaar meegedacht over de vraag hoe inwoners straks mede-eigenaar van de zonneroute kunnen worden. Dit zijn Klavertje 4/Holsloot uit de gemeente Coevorden, De Groene Wieken uit de gemeente Hoogeveen en Nieuw-Oranjepoort uit de gemeente Emmen. Ewoud Kraaij, voorzitter van de werkgroep participatie A37: De drie coöperaties richten daartoe een gezamenlijke koepelorganisatie op die volwaardig gesprekspartner zal zijn voor de marktpartij en erop zal toezien dat de opbrengsten terugvloeien naar bewoners. Met de opbrengsten kunnen lokale energiecoöperaties dan hun dorpen en wijken verduurzamen.“

Drentse Zonneroute A37

Het project Drentse Zonneroute A37 onderzoekt de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37. Het project valt onder het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op rijksgrond’, waarin het Rijk onderzoekt hoe rijksgrond ingezet kan worden voor energieopwekking.
De verwachting is dat
op dit traject 176 megawatt piek aan zonne-energie opgewekt kan worden. Dat staat gelijk aan de stroom voor 45.000 huishoudens.

Dit project is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Drenthe, gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen, energie coöperaties en omwonenden.