Er komen 150 PMD-containers bij De gemeente Emmen gaat in het totaal 150 extra ondergrondse PMD-containers plaatsen. Dit doet ze in fasen. De eerste 60 worden in het eerste kwartaal geplaatst en de andere 90 in het tweede en derde kwartaal. Hierbij kijkt de gemeente naar een logische route en volgorde. De eerste ondergrondse PMD-containers worden geplaatst bij de straten waar Area vaker moet rijden en waar ook meer zakken aan de straat staan. De ondergrondse PMD-containers kunnen de omwonenden straks met hun Area milieupas openen. Zodra de container vol raakt, krijgt Area automatisch een signaal en komt deze legen.

Niet altijd een logische plek


Het plaatsen van een PMD-container is niet altijd even makkelijk. Het kan zelfs een behoorlijke puzzel zijn. De gemeente moet rekening houden met kabels die in de grond liggen, bomen mogen niet in de weg staan, Area mag de container niet over parkeerplaatsen heen tillen en ze kijkt naar de gemiddelde loopafstand. Daarom staat de PMD-container voor omwonenden misschien niet altijd op een logische plek, maar wel op de best mogelijke plek.


Win-win


Deze extra PMD-containers leveren grote voordelen op voor onze inwoners, maar ook voor Area. Onze inwoners blijven minder lang zitten met hun PMD-zakken en Area kan de ritten van hun vuilniswagens veel efficiënter inplannen. Een mooie win-winsituatie dus.”, vertelt wethouder René van der Weide.