Aangewezen op voorzieningen Emmen

Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra van het CDA benadrukte net als Vos hoe belangrijk een verbinding tussen beide plaatsen is. "Emmen is belangrijk voor Hoogeveen. Bethesda is een weekziekenhuis geworden, bij spoed zijn we vaak aangewezen op de voorzieningen in Emmen. Ook hebben ze daar achttien hbo-opleidingen waar mensen gebruik van kunnen maken."
Ook Marin Rutgers van D66 ziet voordelen. "Het is duurzamer om met de trein te reizen. Wil je nu naar Emmen reizen, dan moet je met de bus. Eerder was er nog een snelbus, maar nu niet meer. Nu krijg je tijdens een rit alle mooie plekjes in Drenthe te zien, maar snel is het niet."
Gemeentebelangen wilde de motie zelfs nog zwaarder aanzetten. "Wij zien eigenlijk helemaal niets in de Nedersaksenlijn", stelde Jan van der Sleen. "Wat ons betreft moeten we Hoogeveen veel meer op de kaart zetten." Bij een Nedersaksenlijn zou Hoogeveen niet gebaat zijn, maar "met een verbinding tussen Hoogeveen en Emmen wel."

Lang traject

Wethouder Roelof Bisschop (VVD) zag wel heil in de motie, alleen moest-ie nog wel worden bijgeschaafd. In eerste instantie stond in het voorstel beschreven dat het college onderzoek zou moeten doen naar een traject tussen Hoogeveen en Emmen. "Maar onderzoek kost veel geld", legt Bisschop uit. "Kijk alleen al naar de Lelylijn, daar is 9 miljoen euro voor vrijgemaakt om onderzoek te doen. Kijk je naar een dergelijk onderzoek bij ons, dan is dat al gauw een half miljoen of één miljoen euro." En dat geld heeft Hoogeveen niet zomaar liggen.
"Een haalbaarheidsonderzoek kost daarnaast ook veel kennis en arbeidscapaciteit en dat hebben we gewoon niet", beweerde Bisschop. Hij stelde voor om het woord 'onderzoek' in de motie te vervangen door 'verkennen'.
"Dan kunnen we deze wens, van jullie als raad, onder de aandacht brengen bij de provincie waar we regelmatig gesprekken mee hebben. Zonder financiële dekking is een haalbaarheidsonderzoek gewoonweg niet mogelijk. En raakt de minister ervan overtuigd om onderzoek te doen, dan kan dat altijd nog. Dit soort trajecten duren gewoon heel erg lang en moet je zorgvuldig opstarten."
Na de wijziging van de tekst ging de raad unaniem akkoord met de motie.