Toezegging

De gemeenteraad Emmen heeft tijdens een vergadering afgelopen maand aangegeven dat ze willen dat het college onderzoek doet naar de behoefte en de mogelijkheden van wijkcentra in de Rietlanden en Emmerhout. Onder andere Wakker Emmen en PvdA hebben die vraag uitgezet, nadat Wytse
Bouma een brief naar het college stuurde. En aan die behoefte is geen gebrek, blijkt vanavond. Wijkbelangen wil nu het voortouw nemen. “De gemeente heeft een mooie handreiking gedaan”, vindt Bouma. “Nu is het aan ons om met zo concreet mogelijke plannen met de gemeente om tafel te gaan.”

‘We zijn op visite’

“Het is de absolute voorwaarde voor wijkcohesie”, vertelt een van de wijkbewoners. Dat geluid, hoor je veel in de Schepershof. “Deze locatie voelt nu niet van ons” vindt een andere bewoners. “We zijn hier op visite, een tijdelijke ruimte waar we pioniers zijn”, vult een ander aan. Samen met twintig andere bewoners buigen ze zich over de vragen waar dat wijkcentrum moet komen en wie daar hun intrede moeten kunnen nemen.

En dat zijn de nodige groepen, blijkt uit een brainstormsessie. Zo worden een aantal welzijnsorganisaties genoemd die er af en toe ruimte zouden kunnen huren, maar ook horeca, een plek voor jongeren en voor ouderen. “Eigenlijk moet er op de nieuwe plek voor geen enkele buurtbewoner een drempel zijn”, legt Bouma uit. Onder andere WijkKlikEmmerhout Kultureel Werk Sprokkel, DCO, Sedna en de Wijkwijzer worden als nieuwe bewoners van het wijkcentrum genoemd.

Verdienmodel

Dat er volgens de wijk een wijkcentrum moet komen moge duidelijk zijn, maar hoe ze die gaan bekostigen is een lastiger verhaal. “Belangrijk daarin is wat de gemeente voor ons kan gaan betekenen”, legt de voorzitter uit. “Als een deel van de vaste lasten vanuit hen betaald wordt, ben je al een heel uit.” De rest van de inkomsten zouden dan uit zaalverhuur en bijvoorbeeld horeca kunnen komen. “Het is nog heel erg een brainstorm dit, maar dat we met zoveel meedenken geeft aan het dat voor heel belangrijk is dat deze plek gerealiseerd wordt.”

Dat mag van de buurtbewoners liever gisteren dan vandaag, maar ze moeten nog even geduld hebben. “We zijn nu nog in de absolute beginfase”, beseft Bouma zich. “Maar de boodschap van de gemeente is heel belangrijk en hoopgevend.