De heer Haasken is een echte verbinder en woordvoerder voor instanties en de regionale pers. Zijn netwerk met o.a. provincie en
gemeente heeft hij ingezet om het dorp mooier te maken. Hij had altijd oog voor de het belang van de inwoners van het tweelingdorp. Bij de renovatie van het dorpshuis was hij nauw betrokken. Als ook bij de
oprichting van het Van Gogh Huis.
Voorzitter multifunctioneel centrum de Veurkamer. Daarnaast is hij november 2012 voorzitter van de Veurkamer (voorheen De Schalm).

De totstandkoming van De Veurkamer was niet één-twee-drie geregeld. De heer Haasken heeft veel voor het dorpshuis betekend. Hij dacht mee, vergaderde mee, was bij bouwbesprekingen aanwezig en benaderde fondsen.
Ook worden maaltijdvoorzieningen voor alleenstaanden en ouderen nu vanuit de Veurkamer geregeld. De Veurkamer is een groot succes. Er worden ook allerlei activiteiten gehouden als biljarten, koersbal, kaartclub, bingo en yoga.