Dit deel wordt verdubbeld en daarnaast worden drie rotondes en het kruispunt met de stoplichten ter hoogte van de afslagen Nieuw-Dordrecht en het bedrijventerrein.

Bij het bovengenoemde zal een ongelijkvloerse kruising komen. De N862 wordt daar verdiept zodat men een betere doorstroming creëert waarbij de verkeerslichten zullen verdwijnen.

Ook de rotondes nabij het bedrijventerrein A37 zullen worden verbreed met een zogeheten bypass, zodat het verkeer daar ook snellen kan door rijden.