In dit in 2012 geopende winkelcentrum was geen plek voor een nieuw wijkcentrum. En de Tussenstee was geen oplossing voor de lange termijn. In 2020 ging dit verouderde pand tegen de vlakte om ruimte te maken voor twee panden met appartementen voor mensen met geheugenverlies.

,,Het Dienstencentrum voor Ouderen en De Sprokkel vonden daarna onderdak in de kerk Schepershof en de sporthal", zegt Bouma. ,, Het kan, maar het is verre van ideaal. Maar wat nog altijd ontbreekt, is een plek waar voor meerdere doelgroepen activiteiten gehouden kunnen worden. Een centrum met kleine vergaderruimtes en een grote zaal voor bewonersavonden. Een wijkcentrum waar je zomaar even binnen loopt om mensen te ontmoeten of om een bakje koffie te drinken of een krantje te lezen."

Vlak bij het winkelcentrum staat aan de Lemzijde een oud schoolgebouw dat zou gaan dienen als onderdak voor sociale instanties, verenigingen en ondernemingen in de wijk. ,,De toekomst daarvan is onduidelijk omdat er een procedure loopt tussen de gemeente en een makelaar over de eigendomsrechten", zegt Bouma.

Hij hoopt dat de gemeenteraadsleden zich in gaan zetten voor de komst van een wijkcentrum.