Foto: Freepik

Dat is het voornemen van het college van burgemeester en wethouders. Alle plannen voor wonen in gemeente Emmen zijn beschreven in de nieuwe Woonvisie ‘BuitengeWoon Thuis in Emmen’. Deze woonvisie is de start voor een grote groei in de kwaliteit en het aantal woningen in onze gemeente. Er is een grote vraag naar verschillende, goede en betaalbare woningen. Daarom is Gemeente Emmen van plan om meer te groeien. Het doel is om tot aan 2030 in totaal 4000 woningen bij te bouwen, waarbij er in alle dorpen en wijken nieuwbouwmogelijkheden komen. 

 

De woningmarkt is de afgelopen jaren enorm veranderd. De vraag naar woningen is groot geworden. De verwachting is dat huishoudens groter worden en er gebeurt veel in het onderwijs, in het aanbod aan werk en in verhuizingen naar de gemeente Emmen. Deze nieuwe woonvisie geeft 

Verduurzaming

Emmen zet niet alleen in op nieuwbouw en het bouwen van nieuwe woningen. Het is ook de bedoeling dat er meer verschillende woningen beschikbaar komen. Gemeente Emmen wil dat onze huidige, maar ook nieuwe inwoners een plek kunnen vinden waar ze niet alleen graag wonen, maar waar ze zich ook thuis voelen in de omgeving waar ze wonen. Met de plannen in deze woonvisie hopen we mensen langer in hun eigen omgeving te kunnen laten wonen. 

Nieuwe woonvormen

Voor steeds meer mensen is wonen meer dan een huis. Inwoners zijn steeds flexibeler qua werk, relaties en reizen. Daardoor is er steeds meer vraag naar nieuwe woonvormen zoals flexwoning, co-living, Tiny Houses of gedeelde voorzieningen. Gemeente Emmen geeft ruimte aan deze nieuwe woonvormen.