Wij

inwoners van de gemeente Emmen

constateren

  • dat met het schrappen van de stadslijnen naar Emmerhout en Angelslo het openbaar vervoer binnen onze gemeente en vanuit deze wijken drastisch wordt afgeschaald.
  • dat deze keuze ernstige gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van het ziekenhuis voor inwoners van de verschillende wijken in Emmen.
  • dat deze bezuiniging mensen met een lager inkomen, jongeren, ouderen en chronisch zieke mensen buitenproportioneel raakt.

en verzoeken

dat het OV-bureau de stadslijnen 1 en 2 niet schrapt en een vuist maakt naar de overheid om meer te investeren in het OV in de regio.

Onderteken de PETITIE en ga naar Behoud de stadsbussen

31-08-2022