21 juli 2022


In principe is de energietoeslag alleen van toepassing op inwoners die ouder zijn dan 21 jaar. Dit is omdat ouders een onderhoudsplicht hebben voor hun kinderen tot 21 jaar. Ook zijn studenten die studiefinanciering ontvangen in principe uitgesloten voor de energietoeslag.

Bijzondere situaties

De gemeente Emmen ziet dat er jongeren zijn waarvan de ouders door bijzondere situaties niet aan de onderhoudsplicht kunnen voldoen. Bijvoorbeeld doordat zij in het buitenland wonen of onder bewindvoering staan. Dan kan de gemeente de zogenaamde hardheidsclausule toepassen.


Voorwaarden

Dit betekent dat jongeren van 18, 19 of 20 jaar soms in aanmerking komen voor energietoeslag. Dit kan als:

  1. zij zelfstandig wonen
  2. zij een eigen energiecontract heb
  3. hun ouders niet aan de onderhoudsplicht kunnen voldoen

Deze jongeren kunnen energietoeslag online aanvragen.