Ria vertelt dat het werken in de wijk veel vrijheid geeft. Er is ruimte om zorg naar eigen inzicht, binnen kaders, te verrichten. Doordat er over het algemeen weinig alarmeringen (oproepen om hulp) zijn, is er nog steeds tijd voor de klant. “Tijd staat ook voorop in het verlenen van zorg! Ik doe nog steeds dankbaar werk. Je geeft de liefde in de wijk, maar krijgt het ook terug. Dit maakt dat ik het al 15 jaar met zoveel plezier doe”.

“Mijn werkdag begint om 07.00 uur op kantoor, Melde 91. Hier pak ik de pieper en de sleutel van de wijkauto. Ik kijk in de agenda welke afspraken er zijn voor de dag. Wanneer ik klaar ben met mijn ochtendroute rijd ik terug naar kantoor waar ik e-mails beantwoord, contact heb met huisartsen en andere disciplines over behandelplannen van klanten. Ook heb ik contact met de apotheker wanneer er een wijziging in of aanvraag voor de medicatie is en ik archiveer in de medicatielijsten. Hierna vervolg ik mijn route en begin ik aan het middagdeel. Om 15.30 uur schrijf ik een korte overdracht voor mijn collega die het avonddeel in de wijk verzorgt.

Zorggroep Tangenborgh heeft als voordeel dat het naast de wijkzorg ook een mooi groot intramuraal werkgebied heeft: dat is zorg ín onze woonzorglocaties. Daardoor er een fijne wisselwerking mogelijk wanneer iemand bijvoorbeeld moet revalideren of anders kortdurend opgenomen moet worden. Wij hebben hierin korte lijntjes, zodat na een revalidatie of verblijf in één van onze woonzorgcentra de zorg in de wijk snel weer overgenomen wordt. Dus bij de klant weer in het eigen huis. Dat is het voordeel voor de klant van Zorggroep Tangenborgh: de zorg wordt binnen dezelfde organisatie verleend.

Ik merk dat klanten veel praten over het ‘thuis kunnen blijven wonen’. Het is fijn om daarin te helpen. De zorginzet is daarin vaak toereikend. Een WLZ indicatie is tegenwoordig ook aan te vragen wanneer men nog thuis woont. Hierdoor springen wij goed in op de zorgvraag. Daarnaast verlenen wij vanuit Wijkzorg Tangenborgh ook terminale thuiszorg, dus in de stervensfase, nachtzorg en zijn wij 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar.

Ik vind het dan ook belangrijk om klanten het ‘thuis gevoel’ te laten houden: hen ‘mens’ te laten voelen en juist geen patiënt of nummer van hen te maken. Partners moeten partners kunnen blijven, familie mag familie blijven. Ik zet graag een extra stapje, zodat de zorg warm, liefdevol en huiselijk blijft.

In de afgelopen 15 jaren in de wijkzorg heb ik veel zien veranderen, zo is er qua tijd, regel- en wetgeving en zorgverzekeraars veel gekort. De klant is mondiger geworden. De (zorg)wereld is gedigitaliseerd en dit is een positieve ontwikkeling: de communicatie met de klant en zijn/haar naasten is hierdoor vergemakkelijkt, de lijntjes zijn korter. Klanten en contactpersonen kunnen meelezen in het zorgdossier, waardoor er meer samenspraak is. Maar wat altijd gelijk is gebleven, is dat wij zorg op maat willen geven. Dus wat past bij de klant en zijn/haar omgeving?”

Op de vraag wat Ria wil zeggen tegen mensen die binnenkort wijkzorg nodig hebben, is het resolute antwoord:

“Kom naar Wijkzorg Tangenborgh, want met steeds meer teams zijn wij altijd in de buurt. Wij staan open voor nieuwe klanten, zowel jong als oud. Wijkzorg is ook juist voor jonge mensen! Wij merken dat wij soms weinig bekendheid hebben bij huisartsen, apothekers en andere specialisten. Dat mag zeker veranderen. Ons team is divers, met weinig verloop, De klant in de wijk krijgt dus vaste gezichten te zien, collega’s met allemaal een eigen deskundigheid. Bel ons gerust om eens kennis te maken… Graag!”

Interview en foto door: Sabrina Peters.

 

Ondertitel bij foto: Ria Bol over haar werk in de wijk: “Je geeft de liefde in de wijk, maar krijgt het ook terug”.