Een groot deel van de wijkactiviteiten vinden momenteel plaats in kerkgebouw De Schepershof. Verenigingen en clubs, waaronder ook het wijkbestuur, huren er ruimtes van de Protestantse Gemeente Emmen (PGE). Om alle activiteiten voldoende ruimte te gunnen zijn er eigenlijk meer vierkante meters nodig. De PGE liet weten in 2018 weten die verbouwing niet te willen betalen.

De Wijk keek vervolgens reikhalzend uit naar de gemeente Emmen voor mogelijke financiering. Door corona en bezuinigingen raakte het gehele plan voor een wijkcentrum echter enigszins ondergesneeuwd.

Heet hangijzer

Vorige week bracht het wijkbestuur de wens opnieuw onder de aandacht bij de gemeente. Maar de financiering blijft tot nu toe een heet hangijzer.

Om die reden is er afgesproken een speciaal onderzoeksteam op te zetten. Naast wijkbewoners zal een afvaardiging van de gemeente Emmen hier deel van gaan uitmaken. "Het team moet nog samengesteld worden. Maar gezamenlijk willen we bekijken wat nodig is om tot een wijkcentrum te komen."

Onder de loep

Daarbij worden de financiën die vanuit de gemeentelijke schatkist naar De Wijk vloeien onder de loep genomen. "Wellicht bestaan er mogelijkheden om te besparen op bepaalde taken en dat deel van het voor ons bestemde geld opzij zetten voor een wijkcentrum."

Een tweede punt is de locatie. Naast de Schepershof, kwamen ook voormalig bewonersbedrijf Op Eigen Houtje en de oude sportschool van Popping als mogelijke kandidaten voorbij. Bouma: "Het kan ook een compleet nieuwe plek of gebouw worden, natuurlijk. We gaan bekijken wat haalbaar is."