Volgens wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) rest weinig anders dan een juridisch gevecht, want de laatste maanden lukte het niet met betrokkenen tot een goede oplossing te komen. De gemeente heeft beslag gelegd op het gebouw aan de Lemzijde en op de bankrekening van Pand 88.

De gemeente deed het oude schoolgebouw in 2014 voor een symbolisch bedrag over aan de stichting Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje. In de leveringsakte werd volgens Otter de verplichting opgenomen het gebouw terug te geven aan de gemeente als de stichting om wat voor reden dan ook ophield te bestaan.

Op Eigen Houtje wilde sociale instanties, verenigingen en ondernemingen in de wijk een onderkomen bieden. Hieraan was behoefte na de sloop van wijkgebouw Bintholt in het winkelcentrum. Door het vangen van huur en het organiseren van activiteiten moest het bewonersbedrijf zijn eigen broek ophouden. Daar kwam niets van terecht. In de jaren die volgden waren er voortdurend tekorten.

In 2018 werd het bewonersbedrijf omgezet in een sociale onderneming, Pand 88 geheten. Volgens de wethouder nam Pand 88 daarbij alle verplichtingen van het bewonersbedrijf over. Het jaar daarop stond het bestuur van Pand 88 volgens de wethouder bij de gemeente op de stoep vanwege geldgebrek en werd er gesproken over het terug geven van het gebouw aan de gemeente.

Dat gebeurde niet. In mei 2020 kwam het bericht dat makelaar Henrie Frieling eigenaar was geworden. Dit is strijdig met eerdere afspraken en dus onacceptabel, aldus de gemeente.

Het bestuur van Pand 88 wil vooralsnog niet reageren. Makelaar Henrie Frieling zegt dat in zijn ogen alles ordentelijk is verlopen. ,,De stichting bewonersbedrijf heeft in 2018 een naamswijziging ondergaan en kreeg de naam Pand 88. Maar het is wel dezelfde onderneming gebleven met hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel. Van een overdracht van verplichtingen, zoals de wethouder beweert, is derhalve ook geen sprake. En dus kon het pand wel gewoon verkocht en overgedragen worden. En dat is vorig jaar gebeurd, bij dezelfde notaris als waarbij het pand in 2014 door de gemeente werd overgedragen aan het bewonersbedrijf.’’

Frieling wil het gebouw van functie van wijkcentrum laten behouden, met eventueel een uitbreiding plus een aantal nieuwe appartementen.