Renoveren

Een andere optie die Frieling overdenkt is het opknappen van het pand, dat al jaren kampt met achterstallig onderhoud. Het gebrek aan isolatie zorgde onder meer voor een hoge energierekening. ,,Het renoveren wil ik dan wel in eigen beheer doen. Op die manier blijft het een beetje betaalbaar.”

Het uit 1973 stammende wijkcentrum De Wilker (de vroegere naam van de school die er in zat) huisvest nu Sedna, kinderopvang Het Hunebedje, Buurtzorg, Cosis, hobbyclub De Zoete Inval, Flow (psychomotorische therapie), een sjoelclub en twee evangelische gemeentes. Vanaf oktober komt ook het Rode Kruis in het gebouw en wordt de ter ziele gegane eetclub De Tondel nieuw leven ingeblazen.

Vrijwilligers

Wijkbewoners en vrijwilligers van het eerste uur, Corry Drenth en Jo Doornbos, nemen het pandbeheer en de horeca op zich. Beide hebben zich de afgelopen acht jaar ingezet voor het wijkcentrum. Volgens hen ging het de laatste jaren niet goed. Steeds meer huurders vetrokken en bewoners lieten hoe langer hoe minder hun gezicht zien. Doornbos: ,,Het aantal vrijwilligers liep terug van veertig naar nul. Inmiddels zitten we weer op vijf.”

Drenth: ,,Ook zien we de wijkbewoners gelukkig weer een beetje terugkomen.” Een stijgende lijn die ze hopen aan te houden door meer activiteiten te organiseren. Volgens Frieling is er nog genoeg ruimte in het gebouw voor andere initiatieven. ,,Het blijft een mooi project dat mensen met elkaar verbindt.”

Conflicten

Frieling kreeg het pand in handen nadat het vorige bestuur van het wijkcentrum (toen nog Pand 88), het bij hem te koop had aangeboden. Daarvoor deed het gebouw dienst als bewonersbedrijf Op Eigen Houtje. Het achterliggende idee was om sociale instanties een onderkomen te geven, een broeinest voor ondernemers te creëren en lokale verenigingen onderdak te bieden.

Door de opbrengst van de huur en het organiseren van activiteiten moest het bedrijf zijn eigen broek ophouden. Op Eigen Houtje leed echter vooral verlies. In 2018 werd het bewonersbedrijf herdoopt tot Pand 88. De periode daarop kenmerkte zich door conflicten met huurders en gebruikers. Onder meer de wijkvereniging, computerclub Wijkklik, multiculturele stichting Maandeeq en de jongerenactiviteitenclub van het Drenthe College vertrokken uit het gebouw.

Hans Fraza, ex eigenaar van Pand 88, wil geen commentaar geven??