Voordat u DigiD kunt gebruiken moet u het identificatiemiddel eerst aanvragen. Hoe u dit doet en hoe u DigiD gebruikt leest u in het artikel 'DigiD, het digitale identiteitsbewijs'.
Op Toeslagen.nl kunt u een overzicht raadplegen van uw toeslagen. Hier staat welke toeslagen u gebruikt en welke gegevens van u bekend zijn. U kunt er ook toeslagen wijzigen of aanvragen. Lees hierover meer in de tip 'Toeslagen berekenen, aanvragen of controleren'.

Bij de Belastingdienst doet u met uw DigiD aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie over belastingaangifte doen leest u in onze 'Wegwijzer Digitale Belastingaangifte'.

Bij internetoplichting, vernieling zonder bekende dader en andere onfrisse praktijken is het goed om aangifte te doen bij de politie. Dat kan tegenwoordig ook online. Naderhand kunt u online uw aangifte wijzigen of aanvullen en u kunt volgen wat ermee gebeurt.

Wanneer uw pensioen nog niet is ingegaan, kunt u op Mijnpensioenoverzicht.nl nagaan hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Iedere Nederlander kan inloggen met zijn of haar DigiD. Vervolgens ziet u welke bedragen op u liggen te wachten, zowel bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de AOW uitkeert, als bij pensioenfondsen en verzekeraars waar u pensioen hebt opgebouwd. Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen dat u al ontvangt, wordt niet getoond. Ook laat deze website niet zien wat u zelf voor uw oude dag hebt geregeld.

Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister is opgericht door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle Nederlandse pensioenuitvoerders.

AOW aanvragen bij de SVB kan ook met uw DigiD. Meer hierover leest u in het artikel 'AOW aanvragen met DigiD'.

Zoals u in de alinea's hierboven leest, zijn veel overheidszaken digitaal te regelen en in te zien. Een centraal punt hierin is 'MijnOverheid'. Op de website Mijn.overheid.nl ziet u hoe u geregistreerd bent bij de overheid en kunt u uw lopende zaken bij (steeds meer) overheidsinstanties inzien. Volg daar bijvoorbeeld hoe het ervoor staat met de vergunning voor een dakkapel of een aanvraag van een uitkering. Ook krijgt u via MijnOverheid berichten van overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst. Deze komen binnen in de zogenaamde Berichtenbox.

Meer over MijnOverheid en het activeren van de Berichtenbox, leest u in de tip 'Post van de overheid in uw digitale berichtenbox'.

Grote zorgverzekeraars maken het mogelijk om via hun website zorgnota's te declareren. Het is heel gebruikelijk dat hierbij uw DigiD als inlog geldt. Groot voordeel van het online declareren is de snellere verwerking. Bovendien houdt u zo online overzicht van uw declaraties en houdt u het geld voor de postzegel in uw zak. Om papieren nota's te kunnen indienen, hebt u wel een scanner of fototoestel nodig, waarmee u een goed leesbare, digitale kopie van de nota kunt maken.

In het donorregister kunt u met uw DigiD uw keuze wat betreft orgaandonatie vastleggen. Dit kan via een online formulier op www.donorregister.nl. Daarnaast kunt u uw registratie inzien en eventueel wijzigen.

Een afspraak maken voor de aanvraag van een nieuw paspoort, een parkeervergunning aanvragen of een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) aanvragen. Het zijn allemaal regelzaakjes met de gemeente, waarvoor identificatie met DigiD mogelijk is. Niet alle gemeenten bieden dezelfde mogelijkheden aan. Andere zaken die u online, met DigiD, kunt regelen zijn een verhuizing doorgeven, belastingzaken of een taxatierapport raadplegen.
Als u voor een spoedgeval bij een onbekende arts of apotheker terechtkomt, is het belangrijk dat die uw medische gegevens kan inzien. Huisartsen, apotheken en ziekenhuizen maken daarvoor gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP), een netwerk waar uw eigen huisarts en apotheek uw medische gegevens aan doorgeven en waar andere zorgverleners medische gegevens kunnen opvragen. Om uw medische gegevens te koppelen aan het LSP en zo beschikbaar te maken voor zorgverleners, moet u eerst toestemming geven. Dat kan met DigiD via de website Ikgeeftoestemming.
In steeds meer ziekenhuizen maakt u met DigiD online afspraken. Sommige ziekenhuizen gaan nog een stap verder en bieden bijvoorbeeld ook vragenlijsten en folders aan ter voorbereiding op een ziekenhuisbezoek. Soms kunnen patiënten via internet zelfs hun medisch dossier inzien. Vraag uw eigen ziekenhuis naar de mogelijkheden of kijk op de website Hoeonlineisjouwziekenhuis.nl. Hier vindt u welk ziekenhuis over welke online diensten beschikt. Lees in de tip 'Surftip: online ziekenhuis' hoe u deze website gebruikt.
Talloze overheidsorganisaties zijn inmiddels aangesloten op DigiD. Naast de instellingen die in dit artikel aan de orde komen, zijn dat bijvoorbeeld het CBR en het UWV. Een volledige lijst van alle aangesloten organisaties vindt u op DigiD.nl.